בעיית TRANSPERANCY בהפקת שרטוט

פורסם ב- 21/08/2019

קיימות 2 בעיות עקריות בנושא זה:


א. HATCH במחשב מסויים לא נראה שקוף, למרות שבמחשב אחר הכל תקין.

פתרון:

הערך של פקודת TRANSPERANCYDISPLAY צריך להיות 1.


ב. בעת ניסיון להפיק מסמך PDF או PLOT קווים או HATCH נראים שקופים או שלא נראים כלל.

פתרון:

  1. בחלון PLOT יש לסמן Plot Transparency
  2. יש להקיש על PROPERTIES
  3. בחלון שנפתח – לגשת ל- GRAPHICS ולהרחיב את ההגדרה (הקשה על +)
  4. בהגדרת Merge Control – יש להעביר את ההגדרה ל- Lines Merge