בעת הפקת PLOT => PREVIEW לא רואים HATCH

פורסם ב- 05/01/2020

במצב שבו בשרטוט (Model space) רואים HATCH, אך כאשר מנסים לבצע Preview לפני הדפסה, ה- HATCH נעלם.

יש לוודא ערכים של שתי פקודות מערכת באוטוקד:

FILLMODE = 1

HPMAXLINES = 1000000