העתקת טבלת EXCEL לשרטוט באוטוקד

פורסם ב- 25/11/2019
 1. בקובץ האקסל יש לסמן את הטבלה ולבצע (COPY (Ctrl+C.
 2. באוטוקד :
 • יש להקיש את הפקוד PASTESPEC.
 • בחלון שיפתח יש לסמן : Microsoft Excel Worksheet => OK.
 • למקם את הטבלה במקום הרצוי
  • ניתן להגדיל ולהקטין את הטבלה בהתאם.

הערה :

 • אם יש צורך שנתוני הטבלה באקסל ישתנו ניתן להדביק כקישור ואז כל שינוי שייעשה באקסל יבוא לידי ביטוי באוטוקד.
  • לסמן Paste_Link (בחלון שנפתח).
 • השינוי באוטוקד ייראה רק אם נלחץ על הטבלה עם סמן העכבר.
 • אם לטבלה באקסל יוספו שורות או טורים הדבר לא ייראה באוטוקד ויש צורך לבצע העתקה בשנית.