כיצד להפוך את הממשק באוטוקד בגרסאות מתקדמות לממשק קלאסי

פורסם ב- 21/12/2018

כללי

נוהל זה מפרט את השלבים שבאמצעותם נהפוך את ממשק ה- RIBBON לממשק הקלאסי שהיה בגרסת אוטוקד 2013.

פעולה

  1. יצירת פרופיל חדש- יש להקיש על אייקון "גלגל השיניים" של סביבת העבודה (Workspace Switching).
  2. הקשה על Save Current As….
  3. מתן שם לפרופיל החדש שבו יוגדר הממשק הקלאסי.
  4. שמירה.
  5. יש לוודא שסביבת העבודה החדשה מסומנת ב – V.

6. בתפריט Customize Quick Access Toolbar שנמצא בפינה העליונה שמאלית יש לבחור באפשרות Show Menue Bar.

  1. יש להקיש את הפקודה RIBBONCLOSE לביטול סרגל ה- RIBBON.
  2. יש להקיש את הפקודה CONFIG על-מנת להיכנס להגדרות האוטוקד ולבחור בלשונית DISPLAY.
  3. יש לוודא שההגדרות הן כפי שמוצג בתמונה.

  1. יש להקיש את הפקודה –TOOLBAR==> SHOW  ==> ALL ולבחור את הסרגלים הרצויים.
  2. יש לשמור את סביבת העבודה החדשה (לחזור על סעיפים 1-4) אך הפעם "לדרוס" (Replace) את סביבת העבודה שיצרנו בתחילה.

בהצלחה.