פקודת PICKFIRST – פקודות delete/copy/save… לא עובדות

פורסם ב- 21/12/2018

במצב ובו פקודות כמו delete, copy, move, paste וכיו"ב לא מתפקדות כראוי, יש לבדוק מהו הערך של משתנה הסביבה בשם PICKFIRST, פקודה זאת שולטת על תזמון בצוע פקודה. לפקודה זאת 2 ערכים:

0 = כבוי, הפקודה מתבצעת לפני בחירת אובייקט.

1 = פעיל, הפקודה מתבצעת לאחר בחירת אובייקט.

כברירת מחדל הפקודה צריכה להיות במצב 1.