קבצי XREF עולים בצבע אפור

פורסם ב- 21/12/2018

במצב שבו XREF עולה "אפור" ניתן לשנות את התצוגה שלו בעזרת פקודת XDWGFADECTL.

  1. לאחר הקשת הפקודה יש לבחור ערך מספרי:
    • 0= – אובייקטים של ה- XREF לא אפורים.
    • 0< – ערך חיובי שולט בצבע האפור של האובייקטים עד 90%.
  2. במידה ומעוניינים לראות את כל הצבעים ניתן להקיש את הספרה 1.

ברירת המחדל היא 50.