העתקת טבלת EXCEL לשרטוט באוטוקד

פורסם ב- 25/11/2019

בקובץ האקסל יש לסמן את הטבלה ולבצע (COPY (Ctrl+C. באוטוקד : יש להקיש את הפקוד PASTESPEC. בחלון שיפתח יש לסמן : Microsoft Excel Worksheet => OK. למקם את הטבלה במקום הרצוי ניתן להגדיל ולהקטין את הטבלה בהתאם. הערה : אם…